Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów"

Teren Spółdzielni znajduje się w enklawie ulic: Sobieskiego, Nałęczowska, Niemirowska, Goplańska, Królowej Marysieńki, Lentza. W zasobach Spółdzielni znajduje się w eksploatacji 17 budynków mieszkalnych:

Lp.

Adres budynku /ulica/

1.

 Niemirowska 1

2.

 Nałęczowska 47

3.

 Goplańska 25

4.

 Goplańska 29

5.

 Królowej Marysieńki 19

6.

 Królowej Marysieńki 21

7.

 Królowej Marysieńki 31

8.

 Królowej Marysieńki 33

9.

 Gubinowska 4

10.

 Gubinowska 7

11.

 Sobieskiego 4

12.

 Sobieskiego 6

13.

 Sobieskiego 8

14.

 Sobieskiego 10

15.

 Sobieskiego 12

16.

 Sobieskiego 14

17.

 Sobieskiego 16

 

oraz 2 pawilony handlowo-usługowe i budynek szkoły:

Lp.

Adres budynku /ulica/

Funkcja

1.

 Sobieskiego 18

 pawilon usługowo - handlowy

2.

 Jabłonowskiego 3

 pawilon handlowy 

3.

 W. Rutkiewicz 2

 edukacja (szkoła)