Składy Zarządu SM “OSIEDLE WILANÓW”
od chwili oddzielenia się w roku 1991 od Spółdzielni MSM “Energetyka”

2021 ROK

1.

 Radosław Wiraszka

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Ewa Dąbrowska

Z-ca Prezesa Zarządu

od 01.01.2021 r.

do 30.03.2021 r.

3.

 Piotr Makowiec

p.o. Z-ca Prezesa Zarządu

od 12.04.2021 r.

do 29.08.2021 r.

4.

 Jacek Bachnik

Z-ca Prezesa Zarządu

od 01.09.2021 r.

do 30.09.2021 r.

5.

 Piotr Makowiec

p.o. Z-ca Prezesa Zarządu

od 12.10.2021 r.

do 31.12.2021 r.

2020 ROK

1.

 Radosław Wiraszka

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Olgierd Sieliło

Z-ca Prezesa Zarządu

od 01.01.2020 r.

do 12.01.2020 r.

3.

 Piotr Makowiec

p.o. Z-ca Prezesa Zarządu

od 13.01.2020 r.

do 30.06.2020 r.

4.

 Ewa Dąbrowska

Z-ca Prezesa Zarządu

od 01.07.2020 r.

2019 ROK

1.

 Radosław Wiraszka

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Janusz Smyl

Z-ca Prezesa Zarządu

do 14.01.2019 r.

3.

 Piotr Makowiec

p.o. Z-ca Prezes Zarządu

          od 14.01.2019 r.

          do 11.03.2019 r.

4.

 Olgierd Sieliło

Z-ca Prezesa

od 12.03.2019 r.

2018 ROK

1.

 Radosław Wiraszka

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Janusz Smyl

Z-ca Prezesa Zarządu

cały okres

2017 ROK

1.

 Henryk Dumała

Prezes Zarządu

do 30.04.2017 r.

2.

 Radosław Wiraszka

Prezes Zarządu

od 01.05.2017 r.

3.

 Janusz Smyl

Z-ca Prezesa Zarządu

cały okres

2016 ROK

1.

 Henryk Dumała

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Janusz Smyl

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

cały okres

2015 ROK

1.

 Henryk Dumała

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Janusz Smyl

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

cały okres

2014 ROK

1.

 Henryk Dumała

Prezes Zarządu

od 11.03.2014 r.

2.

 Janusz Smyl

Z-ca Prezesa ds. Technicznych

od 01.03.2014 r.

2013 ROK

1.

 Michota Zenon

p.o. Prezesa Zarządu

od 01.11.2013 r.

2.

 Krasińska Zofia

p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu

od 21.10.2013 r.

3.

 Jagielski Władysław

Prezes Zarządu

do 31.10.2013 r.

4.

 Żawrocka Iwona

Z-ca Prezesa

do 21.10.2013 r.

2012 ROK

1.

 Jagielski Władysław

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Żawrocka Iwona

Z-ca Prezesa

cały okres

2011 ROK

1.

 Ponichtera Robert

Prezes Zarządu

do 04.06.2011

2.

 Joanna Żyznowska

Z-ca Prezesa

do 04.06.2011

3.

 Kołakowski Andrzej

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 14.06.2011 r.

do 07.12.2011 r.

4.

 Suchecki Jerzy

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 14.06.2011 r.

do 07.12.2011 r.

5.

 Jagielski Władysław

Prezes Zarządu

od 02.11.2011 r.

6.

 Żawrocka Iwona

Z-ca Prezesa

od 02.11.2011 r.

2010 ROK

1.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

do 12.02.2010 r.

2.

 Dec Izabella

Członek RN oddelegowany do Zarządu

do 30.04.2010 r.

3.

 Sadkowska Teresa

Członek RN oddelegowany do Zarządu

do 30.04.2010 r.

4.

 Ponichtera Robert

Prezes Zarządu

od 11.04.2010 r.

5.

 Żyznowska Joanna

Z-ca Prezesa

od 11.04.2010 r.

2009 ROK

1.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

do 04.11.2009 r.

2.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

3.

 Sadkowska Teresa

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 05.11.2009 r.

4.

 Dec Izabella

Członek RN oddelegowany do Zarządu

od 05.11.2009 r.

2008 ROK

1.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2007 ROK

1.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2006 ROK

1.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2005 ROK

1.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

cały okres

2004 ROK

1.

 Starzak Edward

Członek Zarządu

do 30.04.2004 r.

2.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

cały okres

3.

 Jarmowicz Paweł

Z-ca Prezesa

od 01.04.2004 r.

2003 ROK

1.

 Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

do 24.07.2003 r.

2.

 Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

do 13.08.2003 r.

3.

 Kołakowski Andrzej

Członek Zarządu
p/o Prezesa Zarządu

od 25.07.2003 r.
od 31.07.2003 r.

4.

 Starzak Edward

Członek Zarządu

od 25.07.2003 r.

5.

 Niciński Janusz

Prezes Zarządu

od 01.10.2003 r.

2002 ROK

1.

 Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

cały okres

2001 ROK

1.

 Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

od 15.02.2001 r.

do 31.12.2001 r.

2000 ROK

1.

 Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Jaroszewski Wacław

Członek Zarządu

do 26.01.2000 r.

3.

 Wronowicz Andrzej

Z-ca Prezesa

od 18.01.2000 r.

do 30.11.2000 r.

1999 ROK

1.

 Gruell Hanna

Prezes Zarządu

do 24.09.1999 r.

2.

 Zych Jarosław

Z-ca Prezesa

do 24.09.1999 r.

3.

 Sobczak Ryszard

Prezes Zarządu

od 25.09.1999 r.

4.

 Jaroszewski Wacław

Członek Zarządu

od 25.09.1999 r.

1998 ROK

1.

 Gruell Hanna

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Zych Jarosław

Z-ca Prezesa

cały okres

1997 ROK

1.

 Gruell Hanna

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Hajducki Jerzy

Z-ca Prezesa

do 18.09.1997 r.

3.

 Zych Jarosław

Z-ca Prezesa

od 29.09.1997 r.

1996 ROK

1.

 Kacprzak Wojciech

Prezes Zarządu

do 16.02.1996 r.

2.

 Gruell Hanna

Prezes Zarządu

od 17.04.1996 r.

3.

 Hajducki Jerzy

Z-ca Prezesa

cały okres

4.

 Hutny Lech

Z-ca Prezesa

do 30.05.1996 r.

1995 ROK

1.

 Kacprzak Wojciech

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Hajducki Jerzy

Z-ca Prezesa

od 21.08.1995 r.

3.

 Hutny Lech

Z-ca Prezesa

od 01.11.1995 r.

4.

 Prokop Franciszek

Z-ca Prezesa

od 16.03.1995 r.

do 15.06.1995 r.

5.

 Wiśniewski Marian

Z-ca Prezesa (społecznie)

do 15.03.1995 r.

6.

 Czarnocki Kazimierz

Z-ca Prezesa (społecznie)

do 30.09.1995 r.

1994 ROK

1.

 Kacprzak Wojciech

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Siniarski Bogdan

Z-ca Prezesa

od 01.02.1994 r.

do 30.04.1994 r.

3.

 Wiśniewski Marian

Z-ca Prezesa (społecznie)

cały okres

4.

 Czarnocki Kazimierz

Z-ca Prezesa (społecznie)

od 01.05.1994 r.

1993 ROK

1.

 Szymańczyk Ewa

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Malicki Michał

Z-ca Prezesa

cały okres

1992 ROK

1.

 Szymańczyk Ewa

Prezes Zarządu

cały okres

2.

 Malicki Michał

Członek Zarządu (społecznie)
Z-ca Prezesa

do 30.06.1992 r.
od 01.07.1992 r.

1991 ROK

1.

 Januszewski   Stanisław

Członek Zarządu (społecznie)

do 12.08.1991 r.

2.

 Szymańczyk Ewa

Prezes Zarządu

od 12.08.1991 r.

3.

 Sadura Andrzej

Członek Zarządu (społecznie)

cały okres

4.

 Malicki Michał

Członek Zarządu (społecznie)

cały okres