Szanowni Mieszkańcy,

Do zalogowania niezbędna jest informacja o loginie (cyfry) i haśle (cyfry + litery) przydzielonym indywidualnie każdemu Członkowi Spółdzielni. Informację tę można uzyskać tylko osobiście w Biurze naszej Spółdzielni (dział opłat i rozliczeń) przy ul. Niemirowskiej 1 lok. 4

Przy próbie dostępu do informacji przeznaczonej wyłącznie dla Członków Spółdzielni strona zostanie zmieniona na platformę S-Bit, a na monitorze pojawi się tabela z dwoma polami przeznaczona do wpisu odpowiednio loginu i hasła.

Przy pierwszym zwłaszcza logowaniu należy zwrócić uwagę na możliwość pomylenia na skutek złego odczytania znaków w haśle- zwłaszcza litery O z cyfrą 0 oraz litery I z cyfrą 1 itp.

Po zalogowaniu na platformie S-Bit i powrocie do strony głównej bez wylogowania udostępnione zostają informacje przeznaczone tylko dla Spółdzielców dotyczące wewnętrznych spraw spółdzielni, znajdujące się w pozycji "O spółdzielni -> Władze spółdzielni -> ..."

Przy wyjściu ze strony zalecane jest wylogowanie.